FAQ – Vanliga frågor om personlig assistans

Vad är personlig assistans?

Om du har en funktionsnedsättning och inte själv klarar dina vardagssysslor så kan du ha rätt till personlig assistans. Du kan ha en eller flera assistenter som hjälper dig med sådant du inte klarar av själv. Vårt mål är att du ska leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Du som behöver assistans ska själv bestämma hur och vad som ska göras medan assistenten hjälper till med det som du inte klarar själv på grund av din funktionsnedsättning. Vi vill tillsammans med dig förenkla din vardag och göra din tillvaro bättre.

Hur funkar personlig assistans?

Assistenter hjälper till med sådant du inte klarar av själv. Det kan vara t ex att klä dig, tvätta, kommunicera med andra och förflytta dig. Det är sådant som brukar kallas dina grundläggande behov. Du kan dessutom ha rätt till hjälp med dina övriga behov, tex; hushållsarbete, handla mat, matlagning samt olika fritidsaktiviteter. Du påverkar vem som ska arbeta hos dig, när hen ska göra det samt vad och hur assistansen skall utföras.

Är personalen (assistenterna) viktiga för Er?

Vår personal är mycket viktig. Med nöjd personal som trivs på sitt jobb så får man också nöjda kunder. Varje medarbetare får särskild introduktionsutbildning, kontinuerlig vidareutbildning. Dessutom har vi ett friskvårdsbidrag för våra anställda.

Kan jag få personlig assistans?

Rätten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar regleras i lagen LSS, lag om stöd och service för vissa funktionshindrade. För att ha rätt till personlig assistans ska du kunna intyga att du tillhör en så kallad personkrets. Det finns tre personkretsar:

  • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om det är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

För att ha rätt till personlig assistans så måste du ha ett omfattande hjälpbehov och då tittar man främst på de grundläggande behoven:

  • Måltider
  • Personlig hygien
  • På- och avklädning
  • Kommunikation
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionsnedsatte

Du får inte ha fyllt 65 år när du gör din ansökan. Det kan vara krångligt att förstå hur lagar och regler styr de beslut som påverkar dig. Därför har vi på L&S Assistans valt att samarbeta med några av Sveriges bästa jurister och advokater som kan området – för din trygghet.

Vad kostar personlig assistans?

Din assistans kostar ingenting för dig. Kostnaden för din personliga assistans betalas antingen av Försäkringskassan eller kommunen beroende på omfattningen av ditt behov.

Jag har personlig assistans men vill byta assistansbolag, är det krångligt?

Vi hjälper dig med detta, vi sköter alla kontakter med ditt nuvarande assistansbolag. Vi bestämmer bara tid för ett personligt möte. Sedan tar våra duktiga samordnare hand om resten. Vi lovar att vi ska göra allt för att du och dina assistenter gemensamt skall vara nöjda med oss.

Jag behöver hjälp med att överklaga ersättningsbeslut gällande mina assistanstimmar, hur gör jag och vad kostar det?

Vi hjälper kostnadsfritt alla våra kunder (brukare) med att överklaga beslut som kunden inte är nöjd med. Våra samarbetspartners inom juridik är specialister på detta.

Hur går jag tillväga om mitt barn behöver personlig assistans?

Du som förälder är den som känner ditt barn allra bäst. Därför planerar och samordnar vi den personliga assistansen enligt dina önskemål. Bland annat är du med och bestämmer vem som ska jobba, vilka löner som ska gälla och vilka utbildningar assistenterna ska gå. Du kan även själv arbeta som assistent till ditt barn, det avgör du. Varje barn och individ är unik, detta fäster L&S Assistans särskilt stor vikt vid.