Resurspersoner

Jan Skog
Leg. Psykolog

Tel: 090-12 88 00
Tel: 090-13 68 00
Mobil: 070-520 29 55
janneskog@gmail.com

Eva Gerdin
Leg. Sjuksköterska

Tel: 090-12 88 00
Tel: 090-13 68 00
evagerdin@telia.com

Lars-Göran Fjellborg
Leg. Sjukgymnast

Tel: 090-12 88 00
Tel: 090-13 68 00
Mobil: 070-272 44 60
physio@winterstonegroup.se

Margaretha Stellnert
Leg. Psykolog
L&S Assistans i Stockholm

margaretha_stellnert@hotmail.com

Alexandra Alseryd
Leg. Dietist

Tel: 090-12 88 00
Tel: 090-13 68 00
alexandra.alseryd@lsgruppen.se

Nils Seye Larsen
Utbildningar/Föreläsningar
Synpunkter och klagomål
(Tjänstledig fr.o.m. 1 dec. 2018)

Tel: 090-12 88 00
Mobil: 0736-31 94 92
nils.seye@lsassistans.se