Vanliga frågor om personlig assistans

De regler som gäller i korthet för personlig assistans

Det är i huvudsak tre kriterier som avgör om du kan få personlig assistans:

– Ålder

– Personkrets

– Grundläggande behov

Ålder
Det finns ingen nedre gräns i ålder för att få assistans, däremot finns det en övre gräns på 65 år. Fram till dess att du fyller 65 år kan du få fler timmar i takt med att dina behov ökar. Är du däremot 65 år eller äldre kan du inte få personlig assistans, däremot får du eventuellt behålla den assistans du beviljats före du blev 65 år.

Personkrets
Lagen säger att du måste tillhöra någon av de tre nedanstående personkretsarna för att få assistans. Personkretsar är en slags kategorisering av olika typer av funktionsnedsättningar.

1.  Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2.  Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder

3.  Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service

Grundläggande behov
Du måste behöva hjälp med något eller några av de grundläggande behoven som är:

– Personlig hygien – behöver du exempelvis hjälp att gå på toaletten eller duscha?

– Måltider – att bli matad är ett grundläggande behov, däremot räknas matlagning till ett ”övrigt behov”

– Att klä av och på sig – behöver du hjälp att klä på och av dig?

– Kommunikation – behöver du hjälp med att göra dig förstådd?

– Annan hjälp – kan omfatta exempelvis aktiv tillsyn för att förhindra ökad risk till skada

– Andning – hjälp med andning

Övriga behov
Om du blir beviljad assistans för dina grundläggande behov (se ovan) kan du även bli beviljad timmar för övriga behov. Sådana behov kan exempelvis vara att gå och handla, fritidsaktiviteter, att sköta ett arbete eller matlagning. Är du en aktiv person kan du få fler timmar till dina övriga behov än till dina grundläggande behov. Man ansöker om assistanstimmar till både grundläggande och övriga behov vid samma tillfälle.

Vad är personlig assistans?

Om du har en funktionsnedsättning och inte själv klarar dina vardagssysslor så kan du ha rätt till personlig assistans. Du kan ha en eller flera assistenter som hjälper dig med sådant du inte klarar av själv. Vårt mål är att du ska leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Du som behöver assistans ska själv bestämma hur och vad som ska göras medan assistenten hjälper till med det som du inte klarar själv på grund av din funktionsnedsättning. Vi vill tillsammans med dig förenkla din vardag och göra din tillvaro bättre.

Hur funkar personlig assistans?

Assistenter hjälper till med sådant du inte klarar av själv. Det kan vara t ex att klä dig, tvätta, kommunicera med andra och förflytta dig. Det är sådant som brukar kallas dina grundläggande behov. Du kan dessutom ha rätt till hjälp med dina övriga behov, tex; hushållsarbete, handla mat, matlagning samt olika fritidsaktiviteter. Du påverkar vem som ska arbeta hos dig, när hen ska göra det samt vad och hur assistansen skall utföras.

Är personalen (assistenterna) viktiga för er?

Vår personal är mycket viktig. Med nöjd personal som trivs på sitt jobb så får man också nöjda kunder. Varje medarbetare får särskild introduktionsutbildning, kontinuerlig vidareutbildning. Dessutom har vi ett friskvårdsbidrag för våra anställda.

Kan jag få personlig assistans?

Lagen om Stöd och Service (LSS) reglerar vem som har rätt till personlig assistans. Denna lag är en rättighetslag vilket innebär att alla har rätten till den – förutsatt att man uppfyller vissa kriterier. Sedan är det din kommun eller Försäkringskassan som tar beslut om din rätt till assistans.

Vad kostar personlig assistans?

Din assistans kostar ingenting för dig. Kostnaden för din personliga assistans betalas antingen av Försäkringskassan eller kommunen beroende på omfattningen av ditt behov.

Jag har personlig assistans men vill byta assistansbolag, är det krångligt?

Vi hjälper dig med detta, vi sköter alla kontakter med ditt nuvarande assistansbolag. Vi bestämmer bara tid för ett personligt möte. Sedan tar våra duktiga samordnare hand om resten. Vi lovar att vi ska göra allt för att du och dina assistenter gemensamt skall vara nöjda med oss.

Jag behöver hjälp med att överklaga ersättningsbeslut gällande mina assistanstimmar, hur gör jag det och vad kostar det?

Vi hjälper dig gärna på vägen mot ett assistansbeslut, och om detta assistansbeslut uppfattas vara felaktigt av dig, så hjälper vi dig att överklaga beslutet om det finns en anledning som vi kan styrka. Det viktigaste för oss är att du får den assistans som du har rätt till. Vår hjälp är kostnadsfri.

Hur går jag tillväga om mitt barn behöver assistanshjälp?

Du som förälder är den som känner ditt barn allra bäst. Därför planerar och samordnar vi den personliga assistansen enligt dina önskemål. Bland annat är du med och bestämmer vem som ska jobba, vilka löner som ska gälla och vilka utbildningar assistenterna ska gå inom ramen för din budget. Du kan även själv arbeta som assistent till ditt barn, det avgör du. Varje barn och individ är unik.

Öppettider

Måndag - fredag

09:00 - 16:00
Lunchstängt: 12:00 - 13:00

Kontakta oss

Lediga Jobb

Bli kund

Cookies

GDPR

© 2023 LS Assistans | Alla rättigheter reserverade.