Juridiska frågor om personlig assistans

Rätten till assistans

Har du rätt till assistans?
Lagen om Stöd och Service (LSS) reglerar vem som har rätt till personlig assistans. Denna lag är en rättighetslag vilket innebär att alla har rätten till den – förutsatt att man uppfyller vissa kriterier. Sedan är det din kommun eller Försäkringskassan som tar alla beslut om din rätt till assistans.

Känner du att du är i behov av personlig assistans så får du gärna kontakta oss så kan vi hjälpa dig att bedöma dina möjligheter att ansöka om personlig assistans.

De regler som gäller i  korthet
Det är i huvudsak tre kriterier som avgör om du kan få personlig assistans:

Ålder
Det finns ingen nedre gräns, men en övre gräns på 65 år för att bli beviljad ett beslut.

Personkrets
Du måste tillhöra någon av de tre personkretsarna.

Grundläggande behov
Dessa är: Andning, Måltider, Personlig hygien, Klä- av och på sig, Kommunikation och annan hjälp, som kräver god kunskap om dig.

Om du blir beviljad assistans för dina grundläggande behov (se ovan) kan du även bli beviljad timmar för övriga behov. Sådana behov kan exempelvis vara att gå och handla, fritidsaktiviteter, att sköta ett arbete eller matlagning. Är du en aktiv person kan du få fler timmar till dina övriga behov än till dina grundläggande behov. Man ansöker om assistanstimmar till både grundläggande och övriga behov vid samma tillfälle.

Ansökningsprocessen – hur det går till

Ansökningsprocessen
Ansökningsprocessen inleds när du skickar in en skriftlig ansökan till din kommun och/eller Försäkringskassan.

För att göra din ansökan giltig behöver du också styrka ditt behov med följande:

– Läkarintyg
– ADL-bedömning (görs av en arbetsterapeut, ofta på Vårdcentral eller Habiliteringen)
– Övriga eventuella intyg som styrker dina behov

För att göra din ansökan giltig behöver du också styrka ditt behov med följande:

– Läkarintyg
– ADL-bedömning (görs av en arbetsterapeut, ofta på Habiliteringen)
– Övriga eventuella intyg som styrker dina behov

När du har skickat in din ansökan så kommer därefter en handläggare i din kommun och Försäkringskassan att göra ett hembesök hos dig, för att skapa sig en bild av hur din vardag ser ut och vilka behov du har.

Enligt Försäkringskassans policy så ska det passera högst 120 dagar från det att du har skickat din ansökan, till att ett beslut om assistans fattas – men tyvärr, så kan det ofta dröja längre än så.

Att överklaga

Om beslutet inte ser ut så som du hade förväntat dig, antingen genom att du får ett avslag eller genom att du blivit beviljad färre timmar än du ansökt om, så har du rätt att överklaga hos Förvaltningsrätten.

Om även Förvaltningsrätten ger avslag, så kan du även ansöka om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Vi hjälper dig!

Vi hjälper dig gärna på vägen mot ett assistansbeslut, och om detta assistansbeslut uppfattas vara felaktigt av dig, så hjälper vi dig att överklaga beslutet om det finns en anledning som vi kan styrka. Det viktigaste för oss är att du får den assistans som du har rätt till.

Omprövning

Omprövning innebär kortfattat att Försäkringskassan går igenom ditt behov av assistans för att kontrollera så att du har rätt beslut. Omprövning av ditt beslut om assistansersättning sker i princip vartannat år. Anledningen till att denna regel finns är för att en persons hjälpbehov kan förändras över tid, och är därför till för att försäkra att du har rätt antal timmar beviljade.

I nuläget är dock omprövningarna frysta efter beslut från regeringen och det är oklart huruvida omprövningar av assistansbeslut kommer att fortgå som tidigare eller ej.

Andra insatser

Utöver rätten till personlig assistans så kan det finnas möjligheter för dig att även få stöd inom andra områden. Det kan handla om allt ifrån parkeringstillstånd till bostadsanpassningsbidrag. Fråga oss gärna så kan vi hjälpa dig med kontakter i de olika frågorna

– Bilstöd
– Bostadsanpassningsbidrag
– Färdtjänst
– Omkostnadsbidrag och Omvårdnadsbidrag
– LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade med de övriga insatserna
– Parkeringstillstånd
– Riksfärdtjänst
– Socialtjänstlagen

Som ditt personliga assistansbolag så ser vi det som vår huvudsakliga arbetsuppgift att förhöja din livskvalitet även utanför det traditionella området med personlig assistans.

Öppettider

Måndag - fredag

09:00 - 16:00
Lunchstängt: 12:00 - 13:00

Kontakta oss

Lediga Jobb

Bli kund

Cookies

GDPR

© 2023 LS Assistans | Alla rättigheter reserverade.