Visselblåsning

Vi vill att LS Assistans ska drivas på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada LS Assistans verksamhet eller anställda, uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som rör person i företagsledande ställning eller nyckelställning såsom;

ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,

en intressekonflikt mellan en anställd och LS Assistans,

andra allvarliga oegentligheter som rör LS Assistans samt dess bolags vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier,

har vi inrättat en visselblåsarfunktion. Genom detta kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

 

Läs vår visselplåsarpolicy här  <-

Så här lämnar du in anmälan

Din anmälan till visselblåsarfunktionen sker via en webblänk, telefon eller brev. Anmälan kan göras dygnet runt alla dagar i veckan och kan lämnas på både svenska och på engelska. En anmälan genom visselblåsarfunktionen hanteras alltid med bibehållen anonymitet och med högsta sekretess.

  • Tel: 090 12 88 00
  • Epost: visselblasare@lsassistans.se
  • Brev per post: Formvägen 16, 906 21
  • Webbformulär: Fyll i formuläret nedan
    (Det går att vara anonym)

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Öppettider

Måndag - fredag

09:00 - 16:00
Lunchstängt: 12:00 - 13:00

Kontakta oss

Lediga Jobb

Bli kund

Cookies

GDPR

© 2023 LS Assistans | Alla rättigheter reserverade.